PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Definim parametrii interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii/cladirii/instalatiei.

Stabilim metoda si instrumentele de lucru

Identificam toate riscurile privind securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si potentialele consecinte

Analizam riscurile la securitatea fizica

Estimam riscurile unitatii beneficiare

Verificator proiect

Expertiza structura

Verificator structura

Intocmim Raportul de evaluare a riscurilor la securitatea de incendiu.

EVALUARE DE RISC

Evaluare Risc de Incendiu

Conform Legii 307/2006, art. 19, lit. b) - Administratorul are obligatia sa asigure identificare si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor. [...]


Continuare

Evaluare de risc la incendiu

Servicii complete cu rapoarte de risc, evaluare de risc la incendiu pentru clădiri, zone și instalații speciale.

Star Sting SRL

Adresa:Str. Calea Dudesti, nr. 113, Sector 3, Bucuresti